Asianajajatoimisto Koivu Oy
Asianajajatoimisto Koivu Oy
Asianajajatoimisto Koivu Oy

Asianajotoimisto Koivu

Erikoistumisalueeni

  • Perheoikeus (avioliitto, avoliitto, avioehtosopimukset, ositus, avioero, lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatusapu)
  • Perintöoikeus (pesänselvitys, perunkirjoitus, perinnönjako, testamentit)
  • Riita-asiat (mm. asuntokauppariidat)
  • Rikosoikeus
  • Sopimusoikeus
  • Ulkomaalaisasiat

Asianajotoimisto Koivu

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Anu Koivu, Asianajotoimisto Koivu Oy:n omistaja ja osakas. Koulutukseltani olen asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen maisteri. Olen toiminut asianajotehtävissä yli 10 vuotta. Ennen asianajouraani olen työskennellyt mm. tuomioistuinlaitoksessa, syyttäjälaitoksessa, Maahanmuuttovirastossa sekä pankeissa. Aloitettuani asianajotyön vuonna 2004, työ vei täysin mukanaan. Tai ei oikeastaan työ vaan ihmiset, joita työssäni kohtasin.

Asiantuntemukseni ydinalueisiin kuuluvat perheoikeus, perintöoikeus, riita-asiat sekä rikosoikeus. Kuluneen vuosikymmenen aikana olen kohdannut ihmiselämän kirjon kehdosta hautaan ja kaikenlaista siltä väliltä. Olen myötäelänyt asiakkaideni iloja ja suruja sekä pyrkinyt parhaalla mahdollisella tavalla kulkemaan ihmisten rinnalla viikkoja, kuukausia tai vuosia – asiasta ja asiakkaani tarpeista riippuen.

Työssäni kantavana ajatuksena on ensisijaisesti pyrkimys sovintoon - silloin kun se on realistista. Aina tämä ajatus ei kuitenkaan kanna eikä vie eteenpäin. Oikeudenkäyntejä tulee mielestäni lähtökohtaisesti pyrkiä välttämään niiden keston ja kustannusten, sekä niistä aiheutuvan henkisen paineen vuoksi. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Oikeudenkäynnissä asiakkaani saavat rinnalleen asianajajan joka tuntee sekä asiakysymykset että prosessin ja pitää huolta siitä, että asiakas kokee asiansa olevan ammattilaisen käsissä.

Oikeusalan kokenut ammattilainen

Olen hoitanut laajoja ja vaikeita lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia riita-asioita, laajoja rikosasioita sekä vastaajan että asianomistajan puolella sekä haasteellisia riitakysymyksiä. Olen hoitanut myös pieniä erimielisyyksiä, joissa kysymys on enemmän periaatteesta kuin suuresta intressistä. Osaan mitoittaa asian edellyttämät toimenpiteet toimeksiannon mukaan ja erottaa olennaisen epäolennaisesta. Asiakkaani kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toimin kustannustehokkaasti.

Olen työurani aikana tehnyt oikeuden puheenjohtajan, syyttäjän ja asianajajan työtä. Tunnen tuomioistuinprosessin erittäin hyvin ja tiedän, mitä laadukas oikeudenhoito tuomioistuimessa asianajajalta vaatii.

Elämäntyönäni haluan tarjota yksityisille ihmisille ja pienyrityksille helposti lähestyttävää, ystävällistä, tehokasta ja asiantuntevaa oikeudellista palvelua. Asiakkaani ovat oikeutettuja odottamaan minulta asiantuntemusta, tietoa, hyviä neuvoja, asiaan perehtymistä, ystävällisyyttä ja pitkämielisyyttä.

Toimistoni sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Yrjönkadulla. Työskentelen yhdentoista asianajotoimiston yhteisössä www.advoforum.fi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työyhteisössäni on oman osaamiseni ohella käytettävissä laaja-alainen asiantuntemus kollegoideni edustamilla oikeudenaloilla. Yhteisössämme on hieno, yhteiseen hiileen puhaltamisen meininki, joka näkyy myös asiakkaillemme.

Asianajotoimisto Koivu