Asianajajatoimisto Koivu Oy
Asianajajatoimisto Koivu Oy
Asianajajatoimisto Koivu Oy

Asianajotoimisto Koivu

Erikoistumisalueeni

  • Perheoikeus (avioliitto, avoliitto, avioehtosopimukset, ositus, avioero, lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatusapu)
  • Perintöoikeus (pesänselvitys, perunkirjoitus, perinnönjako, testamentit)
  • Riita-asiat (mm. asuntokauppariidat)
  • Rikosoikeus
  • Sopimusoikeus
  • Ulkomaalaisasiat

Asianajotoimisto Koivu

Tervetuloa kotisivuilleni!


Olen Anu Koivu, Asianajotoimisto Koivu Oy:n omistaja. Koulutukseltani olen asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen maisteri. Olen toiminut asianajotehtävissä pian kaksi vuosikymmentä. Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Asiantuntemukseni ydinalueisiin kuuluvat perheoikeus, perintöoikeus, rikosoikeus sekä riita-asiat.
Työurani aikana olen kohdannut ihmiselämän kirjon kehdosta hautaan ja kaikenlaista siltä väliltä. Olen myötäelänyt asiakkaideni iloja ja suruja sekä pyrkinyt parhaalla mahdollisella tavalla kulkemaan ihmisten rinnalla viikkoja, kuukausia tai vuosia – asiasta ja asiakkaani tarpeista riippuen.

Työssäni kantavana ajatuksena on ensisijaisesti pyrkimys sovintoon - silloin kun se on realistista. Lapsia koskevissa prosesseissa tämä on erityisen tärkeää – yhteinen vanhemmuus säilyy erosta ja siihen liittyvästä tuskasta huolimatta. Aina sovinnollinen lähestymistapa ei kuitenkaan kanna eikä vie eteenpäin. Oikeudenkäynnissä asiakkaani saavat rinnalleen asiantuntijan joka tuntee sekä asiakysymykset että prosessin ja pitää huolta siitä, että asiakas kokee asiansa olevan ammattilaisen käsissä.

Oikeusalan kokenut ammattilainen


Olen hoitanut vaikeita lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia riita-asioita, laajoja julkisuudessakin esillä olleita rikosasioita sekä vastaajan että asianomistajan puolella sekä haasteellisia riitakysymyksiä. Osaan mitoittaa asian edellyttämät toimenpiteet toimeksiannon mukaan ja erottaa olennaisen epäolennaisesta. Asiakkaani kannalta tämä tarkoittaa sitä, että toimin kustannustehokkaasti.

Olen työurani aikana tehnyt oikeuden puheenjohtajan, syyttäjän ja asianajajan työtä. Tunnen
tuomioistuinprosessin erittäin hyvin ja tiedän, mitä laadukas oikeudenhoito tuomioistuimessa
asianajajalta vaatii.

Elämäntyönäni haluan tarjota yksityisille ihmisille ja pienyrityksille helposti lähestyttävää, ystävällistä, tehokasta ja asiantuntevaa oikeudellista palvelua. Asiakkaani ovat oikeutettuja odottamaan minulta asiantuntemusta, periksiantamattomuutta, ystävällisyyttä ja pitkämielisyyttä.

Toimistoni sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Annankadulla. Työskentelen asianajotoimistojen
yhteisössä www.advocats.fi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työyhteisössäni on oman osaamiseni ohella käytettävissä kollegoideni laaja-alainen asiantuntemus. Yhteisössämme on dynaaminen, yhteiseen hiileen puhaltamisen meininki, joka näkyy myös asiakkaillemme.

Minä


Ammattiroolini takaa löytyy positiivinen, huumorintajuinen ja sanavalmis nainen. Olen aidosti
kiinnostunut ihmisistä ja elämästä. Rakastan työtäni ja suhtaudun siihen suurella intohimolla ja uteliaisuudella. Koen etuoikeudeksi sen, että löysin jo nuorena oman tieni ja pääsin tekemään työtä josta todella nautin. 

Olen sopivassa suhteessa kilpailuhenkinen ja sovitteleva. Vuodet ovat opettaneet työssäni tarvittavaa nöyryyttä unohtamatta kuitenkaan sitä, että toisinaan tuloksellisinta on näyttää kyntensä ja pitää päänsä kylmänä - joskus taas viisainta on osata pitää suunsa kiinni. Asianajajan työ on taktiikkalaji ja hyvästä itse- ja ihmistuntemuksesta on työssäni merkittävää hyötyä. Ammatillinen itsetuntoni on hyvä, en kumarra ketään mutta en myöskään asetu kenenkään yläpuolelle.

Asiakkaiden huolet ovat minun työtäni, joten itsestäni huolehtiminen on ammattitaitoni ylläpitämisen ohella tärkein asiakkaideni oikeusturvaan liittyvä tekijä. Huolehdin siis siitä, että omassa elämässäni on riittävästi iloa, valoa ja kyökkipsykologiaa. Tärkeintä elämässä on mielenrauha, joka käsitykseni mukaan on jokaisen saavutettavissa – joskus helpommin ja toisinaan taas hieman vaikeammin. 
 

Asianajotoimisto Koivu